Κτηνοτροφία
Φάρμα στο Internet
Περιβάλλον
Μετρήσεις στο Internet
Ενέργεια
ΑΠΕ στο Internet
Καινοτομία
SMS e-Ticket

Συμμετοχή στη Zootechnia 2017

Internet of Things - Εφαρμογές

Ανίχνευση Oίστρου Aγελάδων

Συσκευή που τοποθετείται στο πόδι της αγελάδος (ποδόμετρο) για την μέτρηση της κινητικότητας και την ανίχνευση οίστρου. Τα δεδομένα αποστέλλονται στο Internet. SMS/Email για συμβάντα αύξησης της κινητικότητας.

Net Metering για αγρότες – επαγγελματίες

Αυτόματος online συμψηφισμός της παραγωγής (Φωτοβολταικά) και της κατανάλωσης (κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αντλίας). Περιλαμβάνει συμψηφισμό και των εγκαταστάσεων του Virtual Net Metering. SMS /Email για διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.

Μέτρηση υγρασίας εδάφους – δεδομένα στο Internet

Web εφαρμογή που υποδέχεται τις μετρήσεις κατάλληλα τοποθετημένων φορητών αισθητήρων σε οποιοδήποτε σημείο του αγροκτήματος ή του θερμοκηπίου. Τα όρια της υγρασίας ορίζονται από τον χρήστη και αποστέλλονται SMS alerts για τυχόν υπερβάσεις.

Εντοπισμός Αιγο-προβάτων

Ειδική σήμανση αιγο-προβάτων (ενώτια) με δυνατότητα επιβεβαίωσης της παρουσίας σε όλη την έκταση της φάρμας σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα εμφανίζονται στο Internet και είναι διαθέσιμα από κινητό, tablet, pc.

Εφαρμογή λογισμικού Διαχείρισης Φάρμας

Web Εφαρμογή για χρήση από κινητό-tablet-pc. Περιλαμβάνει ταυτότητα ζώου, κτηνιατρικές εφαρμογές ανα ζώο, κυοφορίες, σπερματεγχύσεις, κληρονομικότητα κλπ. Επίσης περιλαμβάνει την οικονομική διαχείριση της φάρμας.

Καταγραφικό Θερμοκρασίας Παγολεκάνης – Ψυκτικών εγκαταστάσεων

Web εφαρμογή που διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις της θερμοκρασίας παγο-λεκάνης ή άλλων ψυκτικών εγκαταστάσεων. Ενημερώνει με SMS / Email για υπέρβαση των ορίων της θερμοκρασίας καθώς και για διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.

Μέτρηση Κατανάλωσης Νερού (αντλίας)

Web εφαρμογή για την διαχείριση των δεδομένων κατανάλωσης νερού αντλίας (πομώνας) αγροτικών εγκαταστάσεων.

ModBus Ready

Οι συσκευές Nemet.gr επικοινωνούν με το πρωτόκολλο Modbus. Συνεπώς είναι κατάλληλες για την συνεργασία με PLC συστήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Παρακολούθηση Ηλεκτρικού Πίνακα

Ανάγνωση μετρήσεων κατάλληλων relles στον ηλεκτρικό πίνακα οδηγούν τα δεδομένα στο internet όπου online καταγράφεται το ηλεκτρικό status της εγκατάστασης. Nemet-SMS /Email για μετρήσεις εκτός ορίων (πχ διακοπή φάσης τριφασικού ηλεκτρικού ρεύματος) και για διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ανίχνευση Οίστρου - Κινητικότητα Αγελάδων

Χαρακτηριστικά
Μέτρηση Κινητικότητας Αγελάδων σε πραγματικό χρόνο.
Αποστολή δεδομένων ανα 5 λεπτά απο όλη την έκταση της φάρμας.
Εφαρμογή στο Internet για την παρακολούθηση της κινητικότητας απο κινητό - tablet - pc.
Εύκολη αναγνώριση της εμφάνισης οίστρου. Αποστολή SMS/Email.

Καταγραφικό Θερμοκρασίας Παγολεκάνης – Ψυκτικών εγκαταστάσεων

Καταγραφή θερμοκρασίας της παγολεκάνης σε πραγματικό χρόνο.
Αποστολή δεδομένων ανα 5 λεπτά σε εφαρμογή στο Internet.
Παρακολούθηση της θερμοκρασίας απο κινητό - tablet - pc.
Αποστολή SMS/Email στην περίπτωση της υπέρβασης ορίου θερμοκρασίας.
Αποστολή SMS/Email στην διακοπή ρεύματος.

Εντοπισμός - Σήμανση Αιγο-προβάτων στη Φάρμα

Εντοπισμός Αιγο-προβάτων σε όλη την έκταση της φάρμας.
Αποστολή δεδομένων ανα 5 λεπτά σε εφαρμογή στο Internet.
Παρακολούθηση της παρουσίας απο κινητό - tablet - pc.
Αποστολή SMS/Email στην περίπτωση απουσίας ζώου.
Αποστολή SMS/Email στην διακοπή ρεύματος.
Μέτρηση στοιχείων μικρο-κλίματος φάρμας (θερμοκρασία, υγρασία, μετεωρολογικές συνθήκες περιοχής...)

Λογισμικό Διαχείρισης Φάρμας στο Internet

Web Εφαρμογή για χρήση από κινητό-tablet-pc.
Περιλαμβάνει ταυτότητα ζώου, διαδρομή ζώου, κληρονομικότητα.
Εμφανίζει κτηνιατρικές εφαρμογές ανα ζώο,Κυοφορίες, Σπερματεγχύσεις,Ξηρά Πέρίοδο , Τοκετοί.
Ημερολόγιο Φάρμας / Στατιστικά Στοιχεία - Δείκτες / Οικονομική διαχείριση εξόδων φάρμας.
Παρακολούθηση πολλών κτηνοτροφικών μονάδων ταυτόχρονα.
Μέτρηση στοιχείων μικρο-κλίματος φάρμας (θερμοκρασία, υγρασία, μετεωρολογικές συνθήκες περιοχής...)

Μέτρηση υγρασίας εδάφους – δεδομένα στο Internet.

Φορητές συσκευές που τοποθετούνται σε οποιοδήποτε σημείο εδάφους στο αγρόκτημα .
Κεντρική μονάδα με μεγάλη εμβέλεια (> 1,5 km) .
Web Εφαρμογή για χρήση από κινητό-tablet-pc.
Εμφανίζει μετρήσεις υγρασίας εδάφους ανα φορητή συσκευή με δεδομένα ανα 15 λεπτών
Μέτρηση στοιχείων μικρο-κλίματος αγροκτήματος (θερμοκρασία, υγρασία ατμόσφαιρας, μετεωρολογικές συνθήκες περιοχής...)

Net Metering για Αγρότες - Επιχειρήσεις

Μέτρηση της παραγωγής και της ιδιοκατανάλωσης Φωτοβολταικού Πάρκου
Μέτρηση της παραγωγής και των στοιχείων κατασκευαστή κάθε τύπου Inverter
Μέτρηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης αντλίας (πομώνας)
Αυτόματος συμψηφισμός παραγωγής-κατανάλωσης
Τα δεδομένα στο Internet διαθέσιμα απο Κινητό, tablet, PC.
SMS/Email για διακοπή ρεύματος σε όλες τις εγκαταστάσεις
Μέτρηση στοιχείων μικρο-κλίματος αγροκτήματος (θερμοκρασία, υγρασία ατμόσφαιρας, μετεωρολογικές συνθήκες περιοχής...)

Δεδομένα των Inverter στο Internet

Μέτρηση της παραγωγής και των στοιχείων κατασκευαστή κάθε τύπου Inverter
Κωδικοί λάθους σύμφωνα με την κωδικοποίηση του κατασκευαστή
Δυνατότητα παρακολούθησης πολλών Ιnverter σε μία σελίδα
SMS/Email για διακοπή λειτουργίας
SMS/Email για διακοπή ρεύματος
SMS/Email για μειωμένη απόδοση ενός ή περισσοτέρων Ιnverter

Κατανάλωση Νερού στο Internet

Μέτρηση της κατανάλωσης νερού από οποιαδήποτε αντλία σε πραγματικό χρόνο
Αποστολή δεδομένων ανα 5 λεπτά σε ειδική εφαρμογή στο Internet
Δυνατότητα παρακολούθησης πολλών εγκαταστάσεων σε μία σελίδα
SMS/Email για διακοπή ρεύματος
Διασύνδεση με τις εφαρμογές για τον έλεγχο του ηλεκτρολογικού πίνακα, αποστολή δεδομένων συναγερμού, συμψηφισμός net-metering

Μετρήσεις μικρο-κλίματος

Μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας σταβλικών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων, χώρων επιχειρήσεων
Τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες
Αποστολή δεδομένων ανα 5 λεπτά σε ειδική εφαρμογή στο Internet
Δυνατότητα παρακολούθησης πολλών εγκαταστάσεων σε μία σελίδα
SMS/Email για υπερβάσεις ορίων

Καταγραφικό Ηλεκτρολογικού Πίνακα

Καταγραφή της ηλεκτρολογικής κατάστασης
Ανάλυση των φάσεων τριφασικού ήλεκτρικού ρεύματος
Αποστολή δεδομένων ανα 5 λεπτά σε ειδική εφαρμογή στο Internet
Δυνατότητα παρακολούθησης πολλών εγκαταστάσεων σε μία σελίδα
SMS/Email για υπερβάσεις ορίων ή διακοπής ρεύματος

Αποστολή SMS στην ενεργοποίηση συναγερμού

Συνδέεται με τις περισσότερες εγκαταστάσεις συναγερμού χώρων
Η αποστολή SMS ή Email γίνεται απο την εφαρμογή Nemet.gr / Δεν απαιτείται SIM κάρτα παροχέα με προ-αγορασμένα SMS
SMS/Email για διακοπή ρεύματος ή για διακοπή επικοινωνίας

Πρωτόκολλο ModBus

Οι συσκευές Nemet.gr είναι ModBus ready
Οι συσκευές Nemet.gr μπορουν να "διαβάσουν" PLC βιομηχανικά συστήματα, Inverter, εγκαταστάσεις αυτοματισμού ...
Οπτικοποίηση των δεδομένων στο Internet
Δυνατότητα παρακολούθησης πολλών εγκαταστάσεων σε μία σελίδα
SMS/Email για υπερβάσεις ορίων ή διακοπής ρεύματος
Στατιστικά Στοιχεία - Αναφορές Ιστορικών δεδομένων

Αποστολή SMS απο την εφαρμογή Nemet.gr

Αυτόματη αποστολή SMS σύμφωνα με τους κανόνες και τα όρια των επιμέρους εφαρμογών
Κάθε SMS συνοδεύεται με αντίστοιχο Email
Στοιχεία Επικοινωνίας
info@nemet.gr